COOPER YOUNG GARDEN WALK

logo design pitch

Na het succes van voorgaande edities werd ik gevraagd een logo te pitchen voor de Cooper Young Garden Walk van 2017. Tijdens het jaarlijkse evenement in het Cooper Young District in Memphis, Tennessee, zetten tuinliefhebbers, moestuiniers en andere inspirators hun tuinhekken open om een hele stoet aan geïnteresseerden te verwelkomen in hún bijzondere stukje stadsgroen.  De opdracht: ontwerp een hip en funky logo dat niet alleen laat zien waar het evenement over gaat, maar ook waarom je er maar beter bij bent: omdat het er vet leuk is!

After the success of previous editions, I was asked to pitch a logo design for the Cooper Young Garden Walk 2017. During the annual event in Memphis’ Cooper Young District, garden lovers, kitchen gardeners and other inspirators open up their gates to welcome a train of interested neighbors into their special oasis of urban green. The challenge: to design a hip and funky logo that not only communicates what the event is all about, but also shows the reason you better want to be there: because of all the fun!