CALDERS CONSTRUCTIVISM

type design

Een lettertype-ontwerp geïnspireerd door het werk van Alexander Calder.

Type design inspired by the work of Alexander Calder.